Doelgroepen

  1. Medewerkers

Medewerkers in de energiesector vormen de belangrijkste doelgroep van de Arbocatalogus. Ook medewerkers van bedrijven die in opdracht voor de energiesector werken aan de infrastructuur vormen een belangrijke doelgroep. Het doel is om u zo goed mogelijk te beschermen tegen risico’s die u bij uw werk loopt. Onder ‘Maatregelen medewerker’ ziet u wat u moet doen om veilig en gezond te werken. Deze maatregelen zijn zo kort en zo helder mogelijk omschreven, geen formele taal dus. Bovendien is de Arbocatalogus ingedeeld naar het werk dat u doet. Zo kunt u snel zien welke risico’s u bij uw werk loopt en wat u ertegen kunt doen.

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@wenb.nl. Of neem contact op met de arbodeskundige die vanuit uw bedrijf meewerkt aan de Arbocatalogus.

  1. Organisatie

Veilig en gezond werken is niet alleen de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Ook de organisatie moet maatregelen nemen om medewerkers te beschermen. Meestal zijn de ‘Maatregelen organisatie’ bedoeld voor de direct leidinggevende van de medewerker die de activiteit uitvoert. Dit kan ook de opdrachtgever zijn, dat verschilt per bedrijf en per werksituatie. Als de werkvoorbereider maatregelen moet nemen, staan die onder een apart kopje in de ‘Maatregelen organisatie’ vermeld.

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@wenb.nl. Of neem contact op met de arbodeskundige die vanuit uw bedrijf meewerkt aan de Arbocatalogus.

  1. Arbodeskundigen

Onder Info arbodeskundigen vindt u per risico de volgende informatie:

  • Brancheafspraken: de bedrijven hebben enkele afspraken gemaakt die aanvullend zijn aan de Arbowet. Die aanvullende afspraken staan vermeld onder het kopje Brancheafspraken. Staat hier niets vermeld, dan zijn de maatregelen een uitwerking van het wettelijke niveau.
  • Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen: hier worden per risico alle relevante wet- en regelgeving, normen en richtlijnen opgesomd, bedoeld als achtergrondinformatie voor arbodeskundigen en andere geïnteresseerden. Ook wordt hier naar beleidsregels verwezen ter informatie voor arbodeskundigen. De beleidsregels gaan vervallen.
  • Hulpmiddelen: een overzicht van verwijzingen naar websites, checklists, formulieren en andere nuttige informatie.

Hebt u aanvullingen of commentaar? Wij ontvangen graag uw reactie op info@wenb.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een inhoudelijk antwoord op uw bericht.