Welkom in de Arbocatalogus Netwerkbedrijven

U werkt in of voor de energiesector. Dit betekent dat u situaties tegenkomt die uw veiligheid en gezondheid in gevaar kunnen brengen. In deze Arbocatalogus vindt u de afspraken die werknemers en werkgevers hebben gemaakt om de risico’s tot een minimum te beperken. Per risico staat beschreven wat u zelf moet doen om veilig te werken en wat u van uw werkgever mag verwachten.

Hoe werkt het?

Klik links in het menu op Elektra, Gas of Warmte. Dan kiest u uit de lijst van werkzaamheden het werk dat u doet. Daarna ziet u meteen de risico’s die u daarbij loopt en de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. Wilt u meer uitleg over de zoekmogelijkheden? Klik op Over de Arbocatalogus.

Twee opmerkingen vooraf:

  1. In de arbocatalogus staan de afspraken die de bedrijven in de energiesector met elkaar hebben gemaakt om risico’s te verminderen. Het kan zijn dat er in uw bedrijf aanvullende regels gelden. Uw werkgever of de opdrachtgever hoort u hierover te informeren. Belangrijk is dat u dit zelf ook nagaat.
  2. De inhoud van de arbocatalogus wordt regelmatig uitgebreid of aangepast. Ook zal actief worden gekeken of wijzigingen nodig zijn als gevolg van ontwikkelingen in de sector of wijzigingen in wet- en regelgeving. 
     

 

APP SAFETY IN THE POCKET
Om de veiligheidsinformatie nog beter te ontsluiten is een tool ontwikkeld voor medewerkers van netwerkbedrijven. Deze is ontworpen i.s.m. Frisse Blikken op basis van alle info, input en commentaren vanuit de sector.

De tool heet Safety in the Pocket en is als app gratis te downloaden vanuit de appstore.
Daarnaast is Safety in the Pocket ook als website beschikbaar: https://nwb.safetyinthepocket.nl/

 

 

 

 

De meest recente versies van BEI/VIAG/VWI's per 15-4-2021 zijn verwerkt in SitP.

 

Revisie arbocatalogus!
Er vindt regelmatig revisie plaats op de Arbocatalogus Netwerkbedrijven: om de 3 jaar worden de maatregelen gescreend en daar waar nodig aangepast aan nieuwe normen/technieken en nieuwe wet- en regelgeving. 

De tekst die is opgenomen is de herziene tekst na de revisie. 

 

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail via de button "reageren" (rechtsonder).