Processchema’s asbest

Eigendommen van de netbeheerder zijn vaak geplaatst in bouwkundige objecten van derden. Op dit scheidingsvlak kan ook asbest voorkomen. Hoe hiermee na waarneming van asbestverdachte onderdelen in relatie tot de ondernomen werkzaamheden moet worden omgegaan staat beschreven in deze processchema’s. Hierbij wordt door de Netwerkbedrijven als uitgangspunt gehanteerd dat bouwkundig asbest alleen door gecertificeerde asbest verwijderingsbedrijven wordt gesaneerd.

Deze schema's zijn hier opgenomen als brancheafspraak. Formeel zijn ze geen onderdeel van de arbocatalogus.

randomness