Colofon

Deze arbocatalogus is ontwikkeld door Werkgeversvereniging WENb in opdracht van Branchevereniging Netbeheer Nederland en Werkgeversvereniging WENb.

De inhoud is samengesteld door een werkgroep van arbodeskundigen en OR-leden van alle netwerkbedrijven in Nederland.

De werkgroep vergadert regelmatig om ervoor te zorgen dat de maatregelen aansluiten bij de actuele wetgeving en bij de huidige stand van techniek en wetenschap. Wilt u meer informatie of heeft u opmerkingen of suggesties, stuur dan een e-mail naar info@wenb.nl.