Blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributienet

Hieronder vindt u de algemene beschrijving van het sectorale asbestbeleid. Deze gaat onder meer in op het toepassingsgebied, voorlichting en onderricht, wijze van risicobeoordeling en de te nemen maatregelen.

randomness