Sectoraal asbestbeleid Netwerkbedrijven

Blootstelling aan asbestvezels in de lucht kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken en dient voorkomen te worden. Ook nu nog bevatten veel gebouwen en componenten van de Netwerkbedrijven asbest.

Het in bedrijf houden van het netwerk is een groot maatschappelijk belang. Om die reden hebben de netwerkbedrijven in 2015 een gezamenlijk asbestbeleid opgesteld. In dit menu-onderdeel treft u de documenten aan van dit sectorale asbestbeleid. Dit beleid ligt momenteel nog ter toetsing bij de Inspectie SZW. U vindt in de onderliggende menu’s een omschrijving van het sectorale asbestbeleid en de daarbij behorende onderdelen.

Op deze pagina vindt u de door de Vakgroep Asbest ontwikkelde visie op het asbestbeleid (bijlage).

 

 

randomness