Werkinstructies en bijlagen

Werkzaamheden die wij als Netbeheerders uitvoeren in het kader van het beheer en onderhoud en om storingen op te lossen, dienen veilig uitgevoerd te worden. De hier vermelde werkinstructies hebben betrekking op het veilig omgaan met asbesthoudende componenten in procesinstallaties in ons netwerk. Deze werkinstructies zijn gevalideerd en dus asbestveilig uit te voeren in het kader van ons sectorale asbestbeleid. De werkinstructies zijn ook te vinden in het bronnenboek.

VA-05 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen
VA-06 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende flenspakkingen uit gasinstallaties
VA-08 Blootstelling aan asbest bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten

VA-11 Blootstelling aan asbest bij het herstellen van lekken in AC-gasleidingen m.b.v. een reparatieklem
VA-12 Blootstelling aan asbest bij het maken van een aansluiting op AC-gasleidingen
VA-13 Blootstelling aan asbest bij het zetten van blazen in AC-gasleidingen
VA-14 Blootstelling aan asbest bij verwijderen en afvoeren van asbest cementbuizen

VA-21 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen verwijderen van eindsluitingen met opgesloten asbestverdacht of asbesthoudend koord

Asbesthoudende fitterskit

Instructies fitterskit + instructiefilms (via youtube)

VA-15 Blootstelling aan asbest bij lekreparatie door middel van de Syntho-Glass-methode van fitverbindingen met asbesthoudende fitterskit / instructiefilm
VA-16 Blootstelling aan asbest bij het vervangen van een hoofdkraan of drukregelaar met asbesthoudende fitterskit / instructiefilm
VA-17 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van een aansluitleiding met asbesthoudende fitterskit d.m.v. snijden (binnen en buiten) / instructiefilm
VA-18 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van stijgleidingen met asbesthoudende fitterskit / instructiefilms Deel I: Het vooraf reinigen van de meterkast - Deel II: het verwijderen van de stijgleiding

Toolbox: praktijkvoorbeelden snijden van een aansluitleiding met asbesthoudende kit

Overzicht werkwijzen en Q&A medewerkers t.a.v. asbesthoudende fitterskit

Overzicht werkwijzen voor het werken aan fitverbindingen met asbesthoudende fitterskit
Q&A medewerkers m.b.t. fitterskit, versie 31-05-22
Schouwinstructie, versie 2-06-22
 

randomness