Database asbestcomponenten

De database voor asbesthoudende componenten binnen de sector Netwerkbedrijven is vastgelegd in een website. Deze database bevat alle beschikbare informatie over asbesthoudende en –asbestvrije componenten, die aanwezig zijn in het in beheer zijnde netwerk. Tevens zijn alle handelingen aan of nabij asbesthoudende componenten beschreven die op basis van gevalideerde onderzoeken zijn ingedeeld als “laag risico”. De database gaat niet over bouwkundig asbest.

Het beheer van deze database is beschreven in een interne procedure van de Netwerkbedrijven.

  • www.bronnenboek.nl
    = de online databank voor asbesthoudende en niet asbesthoudende componenten in de energiesector