Maatregelen medewerker bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten en/of eindsluitingen met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten

Beschrijving: Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Algemeen:

 • U heeft een opleiding asbest en een uitleg op basis van deze werkinstructie gehad. Zo niet, dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren.
 • De eindsluiting van de huisaansluitkast mag niet worden geopend, tenzij hij als asbestvrij in het bronnenboek is opgenomen.
 • Deze werkinstructie is ook van toepassing op stijgleidingkasten.
 • Draag bij het openen van de huisaansluitkasten, de PBM’s als voorgeschreven in de veiligheidswerkinstructies (VWI’s) van de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI)

Voor u begint

 • Voor het verwijderen van de kast hebt u een opleiding / instructie gevolgd voor het verwijderen van componenten in een laag asbest risico. Zo niet, dan mag u alleen de kast openen en de elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren
 • Stel vast of de huisaansluitkast of eindsluiting in het bronnenboek (www.bronnenboek.nl) staat en of de deksel of eindsluiting van de huisaansluitkast asbest bevat, asbestvrij is of nog niet bekend is. Ga uit van asbesthoudend als hij nog niet bekend is.

Deksel HAK kast asbestvrij   Deksel HAK kast met asbest  Stijgleidingkast      HAK kast eindsluiting

 • Voer een asbest LMRA uit; steekt er een plukje asbest(verdacht) koord uit de deksel, staak dan de werkzaamheden en neem contact op met de WV/asbestdeskundige. Deze werkinstructie kan dan niet gevolgd worden.
 • Steekt er een plukje asbest(verdacht) koord uit de eindsluiting, raak het koord dan niet aan. Je kunt de deksel van de HAK kast wel openen. Het verwijderen van de kast en eindsluiting mag dan niet. Meld het uitstekend koord bij je WV/asbestdeskundige zodat dit zo spoedig mogelijk verwijderd kan worden.
 • Voor het volgen van deze instructie zijn geen asbest-PBM’s verplicht, maar wel andere middelen.
 • Controleer op de aanwezigheid van de juiste middelen:
  • verpakkingszak of ziplock zak zonder opdruk
  • verzamelzak of ziplock zak met opdruk “ASBEST”
  • duct-tape
  • kleefdoekjes

Tijdens het werk

 bij openen:

 • De asbesthoudende stijgleidingkast E-292 (bronnenboek) mag niet geopend worden omdat bij deze kast de kans op scheuren of loskomen van het koord bij het openen te groot is.
 • Open de huisaansluitkast voorzichtig en let op dat het koord niet blijft kleven of dreigt te scheuren.
 • Blijft asbest(verdacht) koord kleven, dreigt het te scheuren tijdens het openen of is het sterk verweerd en verbrokkelt:
  • sluit dan direct de deksel weer voorzichtig;
  • neem contact op met uw asbestdeskundige; besluit in overleg met de asbestdeskundige en WV of de kast (inclusief eindsluiting) in zijn geheel kan worden verwijderd
 • Raak voor de zekerheid het koord niet aan en bewerk het koord niet.
 • Als je het koord toch hebt aangeraakt maak je de isolerende handschoenen en je gebruikte gereedschap schoon met een kleefdoekje. Het kleefdoekje doe je ter plekke in de afvalzak. Sluit de afvalzak luchtdicht af met de ziplock of d.m.v. de zwanenhalsmethode.
 • Stop de afvalzak in de asbestafval (verzamel)zak en sluit ook die luchtdicht af met de ziplock of d.m.v. de zwanenhalsmethode.
 • Voer de asbestafvalzakken af naar een daarvoor bestemde asbestcontainer/asbestinzamelpunt conform eigen interne afval-/afvoerprocedure.
 • Neem contact op met de asbestdeskundige in geval van een asbestcalamiteit, zoals koord dat loskomt en uit de kast komt te hangen, koord dat dreigt te scheuren of kapot wordt getrokken of mogelijk asbest dat op de grond valt. Zet de directe omgeving van de calamiteit af en zorg dat niemand daarbij in de buurt komt. Volg de instructies van het calamiteitenprotocol en/of de aanwijzingen van de asbestdeskundige op.

bij verwijderen kast:

 • Open, indien toegestaan en indien noodzakelijk, de huisaansluitkast of stijgleidingkast. Zie “bij openen
 • Nadat de aansluiting spanningsloos gemaakt is, knip / zaag de kabel onder de eindsluiting en de afgaande aansluiting(en).
 • Verwijder de huisaansluitkast (met eindsluiting) of de stijgleidingkast in zijn geheel zonder de kast of eindsluiting te beschadigen.
 • Als het de asbesthoudende stijgleidingkast E-292 (bronnenboek) is die niet geopend mag worden, trek dan deze met hulp van een kleine koevoet voorzichtig enkele millimeters van de muur en zaag met een (multi)zaag de schroeven door, zodat de kast loskomt van de muur. Doe dit voorzichtig zodat het kastje niet krom getrokken wordt.
 • Stop de uitgenomen kast met eventuele eindsluiting direct in een afvalzak. Bescherm scherpe delen met doek en/of karton zodat de zakken niet scheuren tijdens vervoer.
 • Sluit de afvalzak luchtdicht af d.m.v. de zwanenhalsmethode (met duct-tape).
 • Stop de afvalzak op locatie nogmaals in de asbestafval (verzamel)zak en sluit ook die zak luchtdicht af d.m.v. de zwanenhalsmethode (dubbelverpakt).
 • Wikkel als extra bescherming duct-tape rondom de asbestafvalzak langs de scherpe randen, zodat de inhoud niet ten opzichte van de zak kan verschuiven en de zak niet kan scheuren tijdens vervoer.
 • Laat je werkgebied schoon en opgeruimd achter.
 • Was uw handen en gereedschappen na de werkzaamheden met schoon water.
 • Maak indien nodig een nieuwe invoering en plaats een nieuwe aansluitkast.
 • Voer de asbestafvalzakken af naar een daarvoor bestemde asbestafvalcontainer/asbestinzamelpunt conform eigen interne afval-/afvoerprocedure.
 • Neem contact op met de asbestdeskundige in geval van een asbestcalamiteit, zoals koord dat loskomt en uit de kast komt te hangen, koord dat dreigt te scheuren of kapot wordt getrokken of mogelijk asbest dat op de grond valt. Zet de directe omgeving van de calamiteit af en zorg dat niemand daarbij in de buurt komt. Volg de instructies van het calamiteitenprotocol en/of de aanwijzingen van de asbestdeskundige op.

 

 

Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
4 februari 2019
randomness