Onderdelen plaatsen en verwijderen

Activiteit: Onderdelen plaatsen en verwijderen

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel MedewerkerMaatregel Organisatie
Risico: Agressie, intimidatie en geweld
Maatregelen medewerker bij agressie, intimidatie en geweld
Maatregelen organisatie bij agressie, intimidatie en geweld
Risico: Blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributienet
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport en distributienet
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport en distributienet
Risico: Struikelen en uitglijden
Maatregelen medewerker tegen struikelen en uitglijden
Maatregelen organisatie tegen struikelen en uitglijden
Risico: Tillen en dragen
Maatregelen medewerker bij tillen en dragen
Maatregelen organisatie bij tillen en dragen
Risico: Vallen van hoogte bij gebruik van een ladder
Maatregelen medewerker bij gebruik van een ladder
Maatregelen organisatie bij gebruik van een ladder
Risico: ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte
Maatregelen medewerker tegen ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte
Maatregelen organisatie tegen ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte
Risico: Blootstelling aan asbest bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten
Maatregelen medewerker bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten
Maatregelen organisatie bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten
Risico: Letsel door vallende voorwerpen
Maatregelen medewerker bij vallende voorwerpen
Maatregelen organisatie bij vallende voorwerpen