Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte bij gebruik van een ladder

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte bij gebruik van een ladder

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
 • Artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 7.4a Keuringen
 • Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.23 Algemeen lid 2 en 7
 • Artikel 7.23a Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen

 

Normen

 • NEN 2484 Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud
 • NEN-EN 50528 Isolerende ladders voor gebruik in of nabij laagspanningsinstallaties
 • NEN-EN-IEC 61478 Werken onder spanning - Ladders van isolerend materiaal

Algemeen

 • Leidraad Veilig werken op hoogte: keuze van het juiste arbeidsmiddel (VNO-NCW, brochure)