Info arbodeskundigen - Tillen en dragen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Tillen en dragen

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbobesluit

  • H5 Fysieke belasting

Normen
NEN-ISO 11228 – 1 Ergonomie - Handmatig verplaatsen van lasten - Tillen en dragen

Hulpmiddelen