Info arbodeskundigen - Hand- en armtrillingen en -schokken

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Hand- en armtrillingen en -schokken

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

 

Arbobesluit

 • Arbeidsomstandighedenbesluit:
  Artikel 6.11a  Definities, grenswaarden en actiewaarden
  Artikel 6.11b  Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
  beoordelen en meten
  Artikel 6.11c  Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen
  Artikel 6.11d  Voorlichting en onderricht
  Artikel 6.11e  Arbeidsgezondheidskundig onderzoek betreffende trillingen
 • Hoofdstuk 6 Afdeling 3A Trillingen

Normen

 • Normen van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN):
  NEN-ISO 2631-1   Mechanische trillingen. Beoordeling van de invloed van trillingen op het menselijk lichaam.
  NEN-ISO 5349-1  Mechanische trillingen. Meting en beoordeling van de invloed op de mens van via de hand overgebrachte trillingen.

Hulpmiddelen