Maatregelen organisatie bij werken in nauwe ruimten

Risico: Werken in nauwe ruimten

Beschrijving: De risico’s zijn verstikkingsgevaar, brand- en explosiegevaar, gevaar voor bedwelming of vergiftiging en elektrocutie.  De beperkte vluchtweg verhoogt het risico.

Maatregelen organisatie bij werken in nauwe ruimten

Als er werkzaamheden moeten worden verricht op een plek die moeilijk te betreden is, een beperkte toegang heeft, weinig vluchtmogelijkheden biedt en onvoldoende daglicht heeft, dan is er sprake van een nauwe ruimte.  

Er is in ieder geval sprake van:

 • gevaar voor verstikking indien de atmosfeer minder dan 18 volumeprocent zuurstof bevat, bij minder dan 19 volumeprocent moeten maatregelen genomen worden.
 • gevaar voor bedwelming of vergiftiging indien de concentratie van de betreffende stoffen in de atmosfeer hoger is dan de gezondheidsgrenswaarden,
 • gevaar voor brand of explosie als de concentratie van brandbare gassen of dampen hoger is dan 10 procent van de onderste explosiegrenzen, of als de concentratie van zuurstof hoger is dan 21 volumeprocent,
 • gevaar voor elektrocutie.

Neem dan de volgende maatregelen:

 • Geef periodieke instructie en voorlichting over werken in nauwe ruimten.
 • Stel veilige spanning of scheidingstrafo’s voor elektrische apparatuur en verlichting beschikbaar.
 • Stel meter(s) ter beschikking.
 • Zorg dat de meetapparatuur periodiek gecontroleerd en gekalibreerd wordt.
 • Stel een risico-inventarisatie op als:
  • bij een huisaansluiting de afstand die in de kruipruimte afgelegd moet worden meer dan 5 meter is;
  • er gewerkt wordt met brandbare gassen of zuurstofverbruikende lasmethoden.
Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
31 januari 2013
Revisie informatie: 
1e revisie 19-01-2016, 2e revisie 12-03-2020
randomness