Saneren huisaansluitingen

Activiteit: Saneren huisaansluitingen

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel MedewerkerMaatregel Organisatie
Risico: Blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributienet
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport en distributienet
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport en distributienet
Risico: Blootstelling aan asbest bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten
Maatregelen medewerker bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten
Maatregelen organisatie bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten
Risico: Werken in nauwe ruimten
Maatregelen medewerker bij werken in nauwe ruimten
Maatregelen organisatie bij werken in nauwe ruimten
randomness