Risico: Agressie, intimidatie en geweld

Risico: Agressie, intimidatie en geweld

Beschrijving: Agressie, intimidatie en geweld (verbaal en/of fysiek, op afstand of direct contact) kan (langdurig) lichamelijke en psychische gevolgen hebben.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel MedewerkerMaatregel Organisatie
Risico: Agressie, intimidatie en geweld
Maatregelen medewerker bij agressie, intimidatie en geweld
Maatregelen organisatie bij agressie, intimidatie en geweld
randomness