Maatregelen medewerker bij agressie, intimidatie en geweld

Risico: Agressie, intimidatie en geweld

Beschrijving: Agressie, intimidatie en geweld (verbaal en/of fysiek, op afstand of direct contact) kan (langdurig) lichamelijke en psychische gevolgen hebben.

Maatregelen medewerker bij agressie, intimidatie en geweld

 

Voor u begint

 • Ga na of bekend is dat er een verhoogde kans op agressie, intimidatie en geweld is.
 • Schat in wat de kans is op mogelijk agressief gedrag of geweld.

Tijdens het werk

 • Voer werkzaamheden met een hoog risico op agressie en geweld met twee personen uit.
 • Blijf correct.
 • Hoor klachten aan.
 • Leg eventuele procedures uit.
 • Pas de regels toe uit de eventueel gevolgde training ‘agressie en geweld’.
 • Probeer escalatie zo veel mogelijk te voorkomen.
 • Staak de werkzaamheden bij dreigende escalatie en waarschuw de politie.
 • Maak melding van de gebeurtenis binnen uw organisatie.

Bij escalatie

 • Staak de werkzaamheden.
 • Verlaat de werklocatie.
 • Meld het incident direct binnen uw organisatie.
 • Praat over het incident met iemand die u vertrouwt (bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, leidinggevende, traumaopvang).
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
20 juni 2011
Revisie informatie: 
1e revisie 4 november 2014, 2e revisie 15-11-2018
randomness