Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen

Risico: Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen (zekeringen)

Beschrijving: blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst mag worden. Dit asbest of asbestverdacht materiaal dient volgens richtlijnen en controleerbaar afgevoerd en gestort te worden

 

 Algemeen:

  • U heeft een opleiding asbest en een uitleg op basis van deze werkinstructie gehad. Zo niet, dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren.
  • Voor verwijdering wordt er geen onderscheid gemaakt tussen beschadigde en onbeschadigde laagspanningsmespatronen;
  • Draag de PBM’s als voorgeschreven in de veiligheidswerkinstructies (VWI’s) van de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI). 

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van laagspanningsmespatronen  (zekeringen)  

  • Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door daarvoor bevoegd personeel (zelfstandig schakelen)

  • Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door daarvoor bevoegd personeel en dat zij een opleiding asbest hebben gevolgd.

  • Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.

  • Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen

 

Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
12 november 2020
Revisie informatie: 
15 november, 7 juni 2017