Maatregelen medewerker bij werken in een hoogspanningsmast

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: vallen van hoogte met zwaar lichamelijk letsel / dood tot gevolg

Maatregelen medewerker bij werken in een hoogspanningsmast

 

Voor u gaat werken in een hoogspanningsmast

 • U moet in het bezit zijn van een geldig certificaat "Eindtermen werken aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen"
 • Er mag alleen geklommen worden als er minimaal twee gecertificeerde medewerkers op de werklocatie aanwezig zijn.
 • Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of het eventueel aangebrachte vaste valbeveiligingssysteem geen gebreken vertoont en controleer de persoonlijke uitrusting op een geldige keuring en eventuele gebreken. Bij constatering van gebreken of het ontbreken van een geldige keuring van de persoonlijke uitrusting mag u niet klimmen.
 • Controleer of het reddingssysteem nabij de mastvoet is neergezet , gekeurd is en geen gebreken vertoont.
 • Plaats de toegangsladder stevig in of op de ondergrond.
 • Bij extreme weersomstandigheden (sneeuw, ijzel, gladheid, windkracht 6) mag niet geklommen worden.
 • Zorg voor voldoende verlichting op de werkplek.
 • Indien geen permanente verticale valbeveiliging is aangebracht moet de meest ervaren klimmer met behulp van dubbele klaphaken naar boven klimmen en bovenin de mast een tijdelijke valbeveiliging aanbrengen zodat andere medewerkers zich hieraan vast kunnen zetten.
 • Raadpleeg bij twijfel of vragen over de werkzaamheden en risico’s, uw leidinggevende.

 

Tijdens het werk

 • Gebruik de valbeveiliging volgens voorschrift. Indien geen vast aangebracht veiligheidssysteem aanwezig is, gebruik dan beide klaphaken.
 • Gebruik aanvullend uw positioneringslijn tijdens werkzaamheden.
 • Gebruik werkschoenen, veiligheidsharnas en klimveiligheidshelm volgens voorschrift.
 • Hang niet meer dan 5 kg aan uw gordel.
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
7 maart 2013
Revisie informatie: 
1e revisie 19-01-2016, 2e revisie 15-11-2018
randomness