Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte bij werken met een steiger

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte bij werken met een steiger

Brancheafspraken

 • Op steigers moeten geldige steigerkaart aanwezig zijn bij elke opgang. 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbobesluit

 • Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
 • Artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 7.4a Keuringen
 • Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers
 • Artikel 7.34 Steigers

Normen

 • NEN-EN 12811-1 Steigers - Deel 1: Steigers - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp
 • NEN-EN 12811-2 Steigers - Deel 2: Informatie over materialen
 • NEN-EN 12811-3 Steigers - Deel 3: Proefbelastingen
 • NEN-EN 1808 Veiligheidseisen voor hangsteigers - Ontwerpberekeningen, stabiliteitscriteria, constructie - Beproevingen
 • NEN-EN 1004 Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen
 • NEN-EN 1495 Hefplateaus – Hefsteigers
 • NEN-EN-ISO 12402-10 Persoonlijke drijfmiddelen – Deel 10: Keuze en toepassing van drijfmiddelen en andere relevante middelen

Overig

 • Handboek Richtlijn Steigers

 

 

randomness