Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte bij werken met een rolsteiger

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte bij werken met een rolsteiger

Brancheafspraken

 • Tot een stahoogte van 2,5 meter mag de rolsteiger zelf worden opgebouwd en verplaatst. Tussen 2,5 meter en 8 meter stahoogte moet de rolsteiger worden opgebouwd en verplaatst door geinstrueerde medewerkers of deskundigen.
 • indien een rolsteiger hoger dan 8 meter is opgebouwd dient deze alvorens te verplaatsen verlaagd te worden tot maximaal 8 meter. 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
 • Artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 7.4a Keuringen
 • Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers
 • Artikel 7.34 Steigers

Normen

 • NEN-EN 1004 Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen
 • NEN-EN 1298 Rolsteigers. Regels en leidraad voor het opstellen van een handleiding voor de opbouw en het gebruik

Overig/Algemeen

 • A-Blad Werk Veilig 2019, Rolsteigers (volandis)

 

 

randomness