Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte bij werken met een hoogwerker

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte bij werken met een hoogwerker

Brancheafspraken

 • Er zijn geen wettelijke opleidingseisen voor de gebruiker van de hoogwerker, wel moet de gebruiker deskundig en vaardig zijn en moet het een door het bedrijf toegewezen persoon zijn. Als sector stellen we een certificaat hoogwerker wel verplicht.

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 3.16 voorkomen valgevaar
 • Artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.4a Keuringen
 • Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen
 • Artikel 8.1 Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel
 • Artikel 8.2 Keuze persoonlijk beschermingsmiddel 

 

Normen

 • NEN-EN 280 Hoogwerkers - Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria - Constructie - Veiligheid - Inspecties en beproevingen
 • NEN-EN-IEC 61057 Hoogwerkers met geïsoleerde hefinrichting voor onder spanning werken
 • ISO 18878 Hoogwerkers - Opleiding van bedieners
 • ISO 18893 Hoogwerkers - Veiligheidsprincipes, inspectie, onderhoud en gebruik
 • NEN-EN 365 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking
 • Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen, uitgave NEN