Info arbodeskundigen - Letsel door vallende voorwerpen

Informatie voor arbodeskundigen

Letsel door vallende voorwerpen

Brancheafspraken

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
 • Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
 • Artikel 7.18 Hijs- en hefwerktuigen
 • Artikel 7.18a Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten
 • Artikel 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen
 • Artikel 7.20 Hijs- en hefgereedschap. Artikel 7.21 Werkzaamheden in liftschachten
 • Artikel 7.23d Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken.
 • Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbeidsomstandigheden regelingen

 • Artikel 8.27 Signalering van obstakels en gevaarlijke plaatsen
 • Artikel 8.28 Afstemming signalering op obstakel of gevaarlijke plaats

 

Hulpmiddelen

 • Arbo-informatieblad 17 - Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen