Info arbodeskundigen - Letsel door beknelling of pletten

Informatie voor arbodeskundigen

Letsel door beknelling of pletten

Brancheafspraken

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
 • Artikel 7.17a Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen
 • Artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.6 Deskundigheid werknemers
 • Artikel 7.7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.13 Bedieningssystemen
 • Artikel 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.16 Noodstopvoorziening

 

Normen

 • NEN-EN-ISO 13849-1:2008 Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssytemen met een veiligheidsfunctie - Deel 1: Algemene regels voor ontwerp
 • NEN-EN 349:1994+A1:2008 Veiligheid van machines - Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen
 • NEN-EN 953:1998+A1:2009 Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen
 • ISO 14120:2002 Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en verplaatsbare afschermingen

 

Hulpmiddelen

 • Arbo-Informatieblad 11 Machineveiligheid: afscherming en beveiligingen