Info arbodeskundigen - Handelswijze na explosie of brand in een bedrijfsruimte

Informatie voor arbodeskundigen
Risico: Gezondheidsschade bij het betreden van of aanwezig zijn in bedrijfsruimten tot enkele dagen na een explosie of brand

Hulpmiddelen

  • Arbocatalogus m.b.t. blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributienet
  • Arbocatalogus en BEI BHS m.b.t. SF6
randomness