Info arbodeskundigen - Gezondheidsklachten door binnenklimaat

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Gezondheidsklachten door binnenklimaat

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbobesluit

  • Artikel 3.19 Afmetingen en luchtvolumen van ruimten
  • Artikel 6.2 Luchtverversing

Normen

  • NEN 1087 meten en ventilatie
  • NEN-EN-ISO 7730 Klimaatomstandigheden - Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid

Hulpmiddelen

  • Arbo Informatieblad 7 Kantoren

Vuile lucht ontstaat door:

opname van stofdeeltjes van kleding en vloerbedekking;
het ademen van mensen;
uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten; 
micro-organismen zoals schimmels en bacteriën doordat de lucht vochtig is; 
stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen.  

Gezondheidsklachten door vuile lucht

Vervuilde lucht kan leiden tot een groot aantal gezondheidsklachten. Veel voorkomende klachten zijn:

last van de luchtwegen/astma;
irritatie aan de ogen en huid;
het optreden van allergische reacties; 
hoofdpijn;
concentratieproblemen.

Als deze klachten bij veel mensen in hetzelfde kantoorcomplex voorkomen en duidelijk gerelateerd zijn aan het gebouw, spreekt men ook wel van een sick-building-syndrome. 

Bij gebouwen met luchtbehandeling installaties moeten de ramen dicht blijven ivm de werking van de installatie.

 

Gangbare adviezen luchtverversing

In kantoorruimten wordt geadviseerd om een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon te hanteren bij licht fysiek inspannende werkzaamheden en 50 m³/uur bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden.

Maatregelen voor luchtverversing:

Installeer een efficiënt ventilatiesysteem.
Vervang stoffilters in het ventilatiesysteem regelmatig en maak de kanalen schoon. 
Plaats printers, faxen en kopieerapparaten die meer dan 5000 kopieën per maand produceren in een aparte ruimte met voldoende ventilatie. Als er meer dan 50.000 afdrukken worden gemaakt, dan is plaatsing in een repro-ruimte en bronafzuiging nodig (aldus Arbo-informatieblad nr. 7: kantoren). 

Naast luchtverversing is het ook belangrijk om de werkplek regelmatig te reinigen. Een schone werkplek verbetert de luchtkwaliteit. Neem daarom de volgende maatregelen:

Zorg ervoor dat de werkplek regelmatig wordt schoongemaakt. 
Hou het bureau zo leeg mogelijk (clean desk policy) zodat stof afgenomen kan worden. 
Maak gebruik van dichte kasten.
Gebruik gladde vloerbedekking die makkelijk te reinigen is.