Info arbodeskundigen - Explosiegevaar propaan en butaan

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Explosiegevaar propaan en butaan 

Brancheafspraken

  • Bij gastechnische werkzaamheden worden 6 kg brandblussers gebruikt, zoals vermeld in de VIAG.

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissenArbeidsomstandighedenbeleidsregels
     

Normen

Overig

  • PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

 

 

randomness