Info arbodeskundigen - Blootstelling aan schadelijk geluid

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan schadelijk geluid 

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Hoofdstuk 6 afdeling 3.

Normen

  • Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek - Praktijkmethode 
  • NEN-ISO 4869-1:1997  Akoestiek - Gehoorbeschermers - Deel 1: Subjectieve methode voor het meten van de geluidverzwakking
  • NEN-EN 458:2004 Gehoorbeschermers – Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud – Praktijkrichtlijn 

 

randomness