Info arbodeskundigen - Blootstelling aan harsen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan harsen

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 2.4 grenswaarden
  • Artikel 4.2 van het Arbobesluit voor het beoordelen van het blootstellingsniveau van toxische stoffen op de werkplek
  • Artikel 4.3 grenswaarden

Normen

  • ADV 90026 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)
  • UIT 14 Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen
  • NPR-CEN/TR 15321Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding
  • NPR-CR 13464 Leidraad voor keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers
  • NPR-CEN/TR 15419 Beschermende kleding - Richtlijnen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicaliën beschermende kleding