Info arbodeskundigen - Blootstelling aan gevaarlijke stoffen door verbrande kunststof moffen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen door verbrande kunststof moffen

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 4.1b
  • Artikel 4.1c