Info arbodeskundigen - Agressie, intimidatie en geweld

 

Risico: Agressie en geweld

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbowet

  • Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.

  • Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.

  • Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.

  • Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.

Arbobesluit

 

Strafrecht

  • Artikel 285 bedreiging,  Artikel 266 en 267 belediging

138, 141, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 179, 180, 285, 287, 300, 302, 350

 

Hulpmiddelen