Info arbodeskundigen - Agressie, intimidatie en geweld

 

Risico: Agressie en geweld

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbowet

  • Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.

  • Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.

  • Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.

  • Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.

Arbobesluit

 

Strafrecht

  • Artikel 285 bedreiging,  Artikel 266 en 267 belediging

138, 141, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 179, 180, 285, 287, 300, 302, 350

 

Hulpmiddelen

randomness