Info arbodeskundigen - Aanrijdgevaar bij werken langs de openbare weg

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Aanrijdgevaar bij werken langs de openbare weg

Brancheafspraken

Alle medewerkers die betrokken zijn bij het werken langs de weg hebben (periodiek) de cursus veilig werken aan de weg gevolgd.

Hulpmiddelen

  • CROW 96 a en b
  • Verkeerskegels of geleide bakens
  • Afzethek minimaal 1,50 meter breed