BEI BHS

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties bij Netbeheerders
Binnen Europa heeft het European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) de norm NEN-EN 50110 vastgesteld. In Nederland zijn er aanvullend specifieke eisen. De specifieke Nederlandse eisen zijn samen met de Europese norm opgenomen in de Nederlandse normen NEN 3140 (laagspanning) en NEN 3840 (hoogspanning). Met het van kracht worden van deze normen wordt tevens invulling gegeven aan de Arbowet en het daaraan verbonden Arbobesluit. De Nederlandse netbeheerders geven hier de volgende praktische invulling aan:

Hoogspanning en Middenspanning
Van toepassing is de BEI-BHS. Hierin zijn ook de voorwaarden van de NEN 3840 opgenomen. Waar nodig wordt verwezen naar de artikelen uit de NEN 3840. De BEI-BLS, het samenstel BEI-BS/NEN 3840 en de BEI-BHS borgen voor alle netbeheerders een uniforme regelgeving op het gebied van veilig werken in elektriciteitsvoorzieningssystemen. Alle netbeheerders en alle aannemers die werken in die elektriciteitsvoorzieningssystemen moeten zich aan deze regels houden.

Specifieke regels die alleen voor een bepaalde netbeheerder gelden zijn niet in de landelijke normen opgenomen (bijvoorbeeld afwijkende organisaties of werkmethoden) en worden door de netbeheerders, elk voor zich, opgenomen in eigen, bedrijfsspecifieke procedures.

De BEI-BHS en bijlagen zijn in te zien via https://www.beiviag.nl/bei-bhs.