Sleuven graven en dichten

Activiteit: Sleuven graven en dichten 

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel MedewerkerMaatregel Organisatie
Risico: Aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg
Maatregelen medewerker bij aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg
Maatregelen organisatie bij aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg
Risico: Bedelving
Maatregelen medewerker tegen bedelving
Maatregelen organisatie tegen bedelving
Risico: Blootstelling aan schadelijk geluid
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan schadelijk geluid
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan schadelijk geluid
Risico: Blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan stoffen in de verontreinigde bodem bij urgente storingen en calamiteiten
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde grond (gepland werk)
 
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem (gepland werk)
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde grond bij urgente storingen en calamiteiten
Risico: Hand- en armtrillingen en -schokken
Maatregelen medewerker bij hand- en armtrillingen en -schokken
Maatregelen organisatie bij hand- en armtrillingen en -schokken
Risico: Tillen en dragen
Maatregelen medewerker bij tillen en dragen
Maatregelen organisatie bij tillen en dragen
Risico: Blootstelling aan benzeen bij reparatie gaslekken
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan benzeen bij reparatie gaslekken
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan benzeen bij reparatie gaslekken
Risico: Blootstelling aan extreme weersomstandigheden
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan extreme weersomstandigheden
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan extreme weersomstandigheden
Risico: Letsel door beknelling of pletten
Maatregelen medewerker tegen letsel door beknelling of pletten
Maatregelen organisatie tegen letsel door beknelling of pletten
Risico: Onbedoeld tegenkomen van ontplofbare oorlogsresten
Maatregel medewerker tegen onbedoeld tegenkomen van ontplofbare oorlogsresten
Maatregelen organisatie tegen onbedoeld tegenkomen van ontplofbare oorlogsresten
Risico: Stootgevaar
Maatregelen medewerker bij stootgevaar
Maatregelen organisatie bij stootgevaar
Risico: Werken in nauwe ruimten
Maatregelen medewerker bij werken in nauwe ruimten
Maatregelen organisatie bij werken in nauwe ruimten
randomness