AC-leidingen verwijderen

Activiteit: AC-leidingen verwijderen

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel MedewerkerMaatregel Organisatie
Risico: Aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg
Maatregelen medewerker bij aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg
Maatregelen organisatie bij aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg
Risico: Bedelving
Maatregelen medewerker tegen bedelving
Maatregelen organisatie tegen bedelving
Risico: Blootstelling aan asbest bij het zetten van blazen in AC-gasleidingen
Maatregelen medewerker bij het zetten en verwijderen van blazen in AC-gasleidingen
Maatregelen organisatie bij het zetten en verwijderen van blazen in AC-gasleidingen
Risico: Blootstelling aan asbest bij verwijderen en afvoeren van asbest cementbuizen
Maatregelen medewerker bij verwijderen en afvoeren van AC-buizen
Maatregelen organisatie bij verwijderen en afvoeren van AC-buizen
Risico: Blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan stoffen in de verontreinigde bodem bij urgente storingen en calamiteiten
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde grond (gepland werk)
 
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem (gepland werk)
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde grond bij urgente storingen en calamiteiten
Risico: Blootstelling aan benzeen bij reparatie gaslekken
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan benzeen bij reparatie gaslekken
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan benzeen bij reparatie gaslekken
Risico: Blootstelling aan extreme weersomstandigheden
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan extreme weersomstandigheden
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan extreme weersomstandigheden
Risico: Letsel door vallende voorwerpen
Maatregelen medewerker bij vallende voorwerpen
Maatregelen organisatie bij vallende voorwerpen
Risico: Werken in nauwe ruimten
Maatregelen medewerker bij werken in nauwe ruimten
Maatregelen organisatie bij werken in nauwe ruimten
randomness