Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen (ter informatie)

Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Beschrijving: Bij blootstelling kunnen deze stoffen schade aan de gezondheid en/of het milieu toebrengen.

Deze gevaarlijke stoffen worden weergegeven door symbolen. In deze hier te downloaden lijst worden zowel de oude als nieuwe symbolen weergegeven

Voor mengsels geldt voor de oude symbolen een vrijstelling waarbij het alleen nog gaat om geleverde mengsels voor 1 juni 2015 waarvoor deze vrijstelling nog geld voor de bestaande etikettering en verpakken tot 1 juni 2017.

De Verenigde Naties (VN) hebben één wereldwijd systeem voor de gevaarsindeling en gevaars communicatie van stoffen en mengsels ontwikkeld: het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Volgens de EU-GHS verordening (2008/27/EU) worden de zogenaamde R en S zinnen gewijzigd naar EUH-zinnen 

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Zoek naar minder gevaarlijke alternatieven.

Zorg voor een register van gevaarlijke stoffen (veiligheidsinformatiebladen)(nagaan of de veiligheidsinformatiebladen voldoen aan de nieuwe richtlijnen conform de EU-GHS).

Zorg voor instructie en voorlichting over het gebruik van gevaarlijke stoffen en hun gevaren.

Zorg dat informatie over gevaarlijke stoffen aanwezig is op de werkplek.

Geef de medewerker niet meer gevaarlijke stoffen mee dan nodig is voor één werkdag.

Zorg voor middelen waarmee restanten, verbruikte materialen en verpakkingen als gevaarlijk afval kunnen worden afgevoerd.

Zorg dat tijdelijke en permanente opslag voldoen aan de geldende voorschriften (PGS 15).

Zorg voor ventilatieroosters en opbergruimten in de auto’s.

Houd bij vervoer van grote hoeveelheden rekening met de ADR.

Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zie toe op juist gebruik.

 

Maatregel voor: 
Organisatie
Datum: 
10 november 2015