Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende flenspakkingen uit gasinstallaties

Risico: Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende flenspakkingen uit gasinstallaties

Beschrijving: blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst mag worden. Dit asbest of asbestverdacht materiaal dient volgens richtlijnen en controleerbaar afgevoerd en gestort te worden

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende flenspakkingen uit gasinstallaties

 

Voor u begint 

 • ·       U heeft een opleiding asbest en een uitleg op basis van deze werkinstructie gehad. Zo niet, dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren.
 • Stel vast om welke type plaatpakking het gaat.
 • Controleer in het bronnenboek (www.bronnenboek.nl) of het type plaatpakking asbest bevat, mogelijk asbest bevat of asbestvrij is.
 • Zet de ruimte af zodat toegang voor derden wordt voorkomen.
 • Controleer de aanwezigheid van de benodigde middelen:
  • Kleefdoekjes
  • Ducttape
  • Afzetlint
  • Asbestzakken
  • PE-folie
  • Plamuurmes
  • Vernevelingsspuit gevuld met water (eventueel extra water aanwezig in jerrycan)
  • Asbest gerelateerde PBM (wegwerpoverall (antistatisch en brandvertragend) type 5/6, halfgelaatsmasker met P3 filter, rubber handschoenen)

 

Tijdens het werk

 • Voer de werkzaamheden altijd met twee monteurs uit.
 • Draag de asbest gerelateerde PBM zonder het halfgelaatsmasker met P3 filter. Afhankelijk van of de pakking vanzelf of gemakkelijk loslaat van de flens is wel of geen aanvullende ademhalingsbescherming noodzakelijk.
 • Zet een asbestafvalzak klaar en bevochtig deze van binnen met de vernevelingsspuit.
 • Plak voldoende PE-folie recht onder de flens op de vloer om eventueel de pakking op te vangen en besmetting van de vloer te voorkomen. Leg ook PE-folie naast de directe werkplek om gereedschap en losgedraaide moeren en bouten op te leggen.
 • Bevochtig met de vernevelingsspuit de flens en neem deze af met kleefdoeken of vochtige doeken. Doe de kleefdoeken en vochtige doeken in de asbest afvalzak.
 • Draai de flensbouten los totdat deze nog op 2 bouten vastzitten. De pakking blijft nog ingeklemd vastzitten.
 • Spreid de flenzen zodat de flenspakking zichtbaar wordt en bevochtig de flens met de vernevelingsspuit met water.
 • Draai de bouten en moeren van de flens volledig los en leg deze op het stuk PE-folie naast de werkplek.
 • Leg ook de gebruikte materialen op het stuk PE-folie naast de werkplek.
 • Indien de pakking spontaan los komt, deze opvangen en in een afvalzak doen.
 • Indien de pakking niet gemakkelijk loslaat van de flens eerst aanvullend halfgelaatsmasker met P3 filter opzetten.
 • Nadat de betrokken personen volledig zijn uitgerust met asbest gerelateerde PBM, een plamuurmes gebruiken om de flenspakking voorzichtig te verwijderen. Bevochtig tijdens deze handeling met de vernevelingsspuit de te verwijderen pakking.
 • Vang de verwijderde pakking bij voorkeur rechtstreeks op in een asbest afvalzak of doe ze naderhand in een asbest afvalzak.
 • Reinig de flensverbinding en onderliggende buizen/delen met kleefdoekjes en stop de kleefdoekjes in de asbest afvalzak.
 • Gebruikt gereedschap afnemen met kleefdoekjes en doekjes in asbestafvalzak stoppen.
 • Verwijder de folie en tape op de vloer onder de flens en de PE-folie naast de werkplek door deze voorzichtig naar binnen toe op te vouwen. Stop de folie in de asbest afvalzak.
 • Sluit de eerste asbest afvalzak (binnenste zak) met zo weinig mogelijk lucht af d.m.v. de zwanenhalsmethode.
 • Plaats een tweede asbest afvalzak om de eerste asbest afvalzak, maar sluit deze nog niet af.
 • Doe je asbest PBM uit volgens de aan en uitkleedinstructie zie bijlage 4 (procedure blootstelling asbest). Stop wegwerp PBM en kleefdoekjes gebruikt bij de uitkleedprocedure in de tweede asbest afvalzak.
 • Sluit de tweede asbest afvalzak d.m.v. de zwanenhalsmethode
 • Was je handen, armen en gezicht met schoon water
 • Voer de asbest afvalzakken af naar een daarvoor bestemde asbestcontainer/asbest inzamelpunt conform eigen interne afval/afvoer procedure.

 

Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
30 september 2019
randomness