Maatregelen organisatie bij werken met een rolsteiger (voorloopleuningen)

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: Letsel door vallen van hoogte.

Maatregelen organisatie bij werken met een rolsteiger

  • Inventariseer voorafgaande aan de werkzaamheden het gebruik van alternatieve arbeidsmiddelen (arbeidhygiënische strategie)
  • Laat rolsteigers boven 2,5 meter stahoogte alleen bouwen door medewerkers die daarvoor geïnstrueerd zijn.
  • Zorg dat het rolsteigermateriaal eens per jaar aantoonbaar wordt gekeurd.
  • Geef voorlichting en instructie aan de gebruikers.
  • Zorg dat de medewerkers beschikken over de gebruikshandleiding van de leverancier.
  • Borg dat beschadigde onderdelen uit roulatie worden genomen, en herinzet van deze onderdelen wordt voorkomen.
Maatregel voor: 
Organisatie
Datum: 
12 maart 2020
randomness