Maatregelen organisatie tegen letsel door beknelling of pletten

Risico: Letsel door beknelling of pletten

Beschrijving: Beknelling of pletten tussen voorwerpen, machines, gereedschappen of onderdelen daarvan geeft verwondingen en soms (blijvend) letsel.

Maatregelen organisatie tegen letsel door beknelling of pletten

  • Houd in het ontwerp van installaties en ruimtes rekening met voldoende werkruimte.
  • Maak alleen gebruik van goedgekeurde arbeidsmiddelen (conform Machinerichtlijn).
  • Scherm bewegende delen van machines af.
  • Zorg voor regelmatig onderhoud van arbeidsmiddelen.
  • Laat machines en apparatuur alleen bedienen door deskundigen.
  • Zorg voor goede verlichting bij de machines.
  • Zorg voor instructie en voorlichting over veilig werken met arbeidsmiddelen.
  • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
23 maart 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 06-05-2014, 2e revisie 03-10-2017