Maatregelen medewerker bij werken met een hoogwerker

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: Letsel door vallen van hoogte.

Maatregelen medewerker bij werken met een hoogwerker

Voor u begint

 • Ga na of de hoogwerker geschikt is voor uw werkzaamheden.
 • Controleer of de hoogwerker is voorzien van een geldige keuring. 
 • Gebruik een hoogwerker alleen als u daarvoor bent opgeleid.
 • Zet het werkgebied van de hoogwerker voldoende af. 
 • Plaats de hoogwerker op een stabiele en vlakke ondergrond. 
 • Als uit de taakrisicoanalyse blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico, werk dan met twee medewerkers en zorg voor goede communicatie met elkaar. 
 • Als u met de bak binnen 50 meter van hoogspanningslijnen komt, overleg dan met uw leidinggevende.

Tijdens het werk

 • Alarmaanduidingen of -signalen mag u niet oneigenlijk overbruggen.
 • Zorg voor voldoende uitzicht om bots- en knelgevaar te voorkomen.
 • Werk op een hoogwerker aangelijnd middels een veiligheidsharnas met een zo kort mogelijke vallijn, voorzien van een valdemper. Gebruik de daartoe bestemde ankerpunten.
 • Stap alleen uit de hoogwerker als de hoogwerker hiervoor geschikt is (zie handleiding hoogwerker).
 • Werk niet verder dan een armlengte buiten de werkbak van de hoogwerker.
 • Bedien de hoogwerker alleen vanaf het daarvoor bestemde vlak.
 • Voer alleen hijswerkzaamheden uit met de hoogwerker als de hoogwerker hiervoor geschikt is (zie handleiding hoogwerker).
 • Zorg dat de maximale last van de hoogwerker zoals vermeld op het label niet wordt overschreden.
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
3 november 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 24-06-14, 2e revisie 13-09-16, 3e revisie 15-11-2018
randomness