Maatregelen organisatie tegen ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte

Risico: ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte (varkenspest, vogelgriep, Q-koorts, e.d.)

Beschrijving: oplopen van een besmetting in gebieden of op plaatsen die door de overheid als risicogebied zijn aangewezen.

.

Maatregelen organisatie tegen ziek worden van een op de mens overdraagbare ziekte 

 • Informeer alle medewerkers dat er in een bepaald gebied een besmettelijke ziekte is waar speciale maatregelen gelden bij de uitvoering van werkzaamheden.
 • Bepaal voor welke werkzaamheden het betreden van de afgesloten gebieden noodzakelijk is en stem dit af met het bevoegd gezag.
 • Als werkzaamheden doorgang moeten vinden:
  • bepaal het minimale aantal medewerkers dat de werkzaamheden moet uitvoeren
  • instrueer alle betreffende medewerkers
 • Ga na welk desinfecteermiddel moet worden gebruikt en schaf dit aan.
 • Zorg dat de medewerkers met de juiste middelen zijn uitgerust
  • wegwerpoverall
  • wegwerphandschoenen
  • P3-adembescherming
  • veiligheidslaarzen
  • veiligheidsbril
  • afvalzak
  • emmer
  • eventueel desinfecteermiddel
 • Houd dagelijks in de gaten hoe de begrenzing van de toezichtgebieden is toegewezen door de autoriteiten, zij bepalen wie er onder welke voorwaarden het gebied mag betreden.
   

 

Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
8 juni 2011
Revisie informatie: 
1e revisie 04-11-2014, 2e revisie 15-11-2018