Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport en distributienet

Risico: Blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributienet

Beschrijving: Asbestvezels kunnen ongemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Dit kan ernstige longziekten veroorzaken. 

Algemeen:

 • Asbestverdachte materialen mag je nooit be- of verwerken.
 • Indien gesproken wordt over een Asbestdeskundige, wordt bedoeld een door de eigen organisatie aangewezen deskundig persoon.
 • Betreden van een ruimte E of G dient altijd te gebeuren conform betredingsmatrix, zie bijlage 1
 • Asbest-LMRA dient altijd bij betreding plaats te vinden, zie bijlage 3

Er wordt onderscheid gemaakt in beperkte werkzaamheden (Elektrotechnisch & Gastechnisch)” en alle overige werkzaamheden.

Overige werkzaamheden” zijn alle werkzaamheden die niet onder “beperkte werkzaamheden (E&G)” vallen.

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport en distributienet

Voor je begint

 • “Beperkte werkzaamheden”
  • Raadpleeg de informatie van de uitgevoerde asbestinventarisatie of stel de asbest status vast op basis van de aangegeven kleurcodering.
  • Is de ruimte geïnventariseerd, voer een asbest-LMRA uit (zie bijlage 3) en stel vast of de status van de asbestbronnen overeenkomt met de status zoals vastgelegd in de asbestinventarisatie.
   • Neem bij afwijkingen direct contact op met een asbestdeskundige.
  • Is de ruimte nog niet geïnventariseerd stel dan met de asbest-LMRA vast of er wel of geen asbestrisico is en handel daarnaar (zie bijlage 3).
  • Je mag “beperkte werkzaamheden” uitvoeren als de ruimte groen of geel is aangeduid of als  je met je LMRA beoordeeld hebt dat er geen asbestrisico is.

In ruimtes met status oranje of rood mag je beperkte werkzaamheden (E&G) alleen uitvoeren met gebruikmaking van de asbest PBM’s zoals aangeven in de betredingsmatrix (zie bijlage 1) en conform de aan- en uitkleedinstructie (zie bijlage 4).

 • “Overige werkzaamheden”:
  • Je mag overige werkzaamheden in ruimtes van voor 1 januari 1995 alleen uitvoeren indien van die ruimtes de asbeststatus is bepaald en de ruimte als groen of geel is aangeduid.
  • Stel met de asbest-LMRA (zie bijlage 3) vast of de status van de asbestbronnen overeenkomt met die vastgelegd in de asbestinventarisatie.
   • Neem bij afwijkingen direct contact op met de asbestdeskundige.
  • Je mag in een ruimte met asbeststatus oranje overige werkzaamheden alleen met aantoonbare toestemming van een asbestdeskundige uitvoeren.
  • In ruimtes met asbeststatus rood mogen geen overige werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Betreding van een oranje of rode ruimte
  • Zorg dat je de noodzakelijke asbest PBM’s en overige middelen (afvalzakken, doekjes, tape, plantenspuit met water) hebt die passen bij de status van de ruimte en de voorgenomen handelingen conform de betredingsmatrix (zie bijlage 1).
  • Trek je asbest PBM’s aan volgens de aan- en uitkleed instructie van bijlage 4.

Tijdens het werk

 • Je mag alleen asbestbronnen verwijderen die zijn opgenomen in het asbestbronnenboek wanneer deze bronnen in risicoklasse laag vallen. Verwijdering gebeurt conform de in het bronnenboek vermelde werkinstructie.
 • Beschadig je tijdens het werk per ongeluk een asbest(verdachte) bron of kom je een asbest(verdachte) bron tegen die je met een hoog risico inschat (asbest-LMRA):
  • Onderbreek dan de werkzaamheden,
  • zorg dat iedereen veilig de ruimte verlaat (zie “na afloop en bij onderbreking”),
  • sluit de ruimte af,
  • neem direct contact op met je asbestdeskundige en stem af of en zo ja hoe je de werkzaamheden mag voortzetten.

Na afloop en bij onderbreking

 • Indien je een als “Rood” of “Oranje” of als asbest onveilige geclassificeerde ruimte verlaat:
  • Maak het gereedschap, voor het sluiten/verlaten van de ruimte, schoon met vochtige doekjes (afval in afvalzak asbest) of laat het gereedschap in de ruimte achter. Leg het gereedschap na het schoonmaken buiten de ruimte om nieuwe besmetting te voorkomen.
  • Trek zo dicht mogelijk op de grens oranje/rode ruimte de asbest PBM’s uit volgens de aan- en uitkleed instructie waarbij gebruikte wegwerp PBM’s e.d. in afvalzak asbest gaan (zie bijlage 4).
  • Schrijf op de buitenste asbest afvalzak de datum, adres, plaats en locatiecode.
 • Indien je bronnen verwijderd hebt leg dit vast.
 • Laat de asbest afvalzakken niet achter op de werkplek maar lever ze zo spoedig mogelijk  in bij een (intern) verzamelpunt.
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
12 november 2020
Revisie informatie: 
15-11-2015, 07-06-17, 31-10-17, 12-11-2020