Maatregelen medewerker tegen ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte

Risico: ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte (varkenspest, vogelgriep, Q-koorts, e.d.)

Beschrijving: het oplopen van een besmetting in gebieden of op plaatsen die door de overheid als risicogebied zijn aangewezen.

Maatregelen medewerker tegen ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte

Voor u begint

 • Ga na of de werkzaamheden noodzakelijk zijn of uitgesteld kunnen worden
  • Mogelijk noodzakelijk
   • Opheffen van storingen
  • Niet noodzakelijk
   • Meteropname
   • Aanleg en onderhoud van installaties
 • Volg aanwijzingen van de autoriteiten in toezichtgebieden op.
 • Vraag toestemming om het terrein te betreden.
 • Informeer uw leidinggevende wanneer toegang wordt geweigerd.
 • Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zorg dan dat u in het bezit bent van de volgende middelen:
  • wegwerpoverall
  • wegwerphandschoenen
  • P3-adembescherming
  • veiligheidslaarzen
  • emmer
  • afvalzak
  • eventueel ontsmettingsmiddel afhankelijk van de dierziekte (te bepalen door een deskundige). 
 • Laat de auto op de openbare weg.
 • Neem alleen noodzakelijke gereedschappen en materialen mee.
 • Kleed u om:
  • wegwerpoverall (zet capuchon op)
  • wegwerphandschoenen
  • P3-adembescherming
  • veiligheidslaarzen
 • Desinfecteer alle materialen die u meeneemt.
 • Desinfecteer bij het betreden van het erf/terrein uw laarzen in de ontsmettingsbak.

Tijdens het werk

 • Vermijd contact met besmettingsbronnen zoveel mogelijk.
 • Vermijd contact van gereedschap en meetapparatuur met de omgeving.
 • Leg gereedschap en meetapparatuur op een kunststof afvalzak.
 • Als u de werkplek tussentijds verlaat, laat gereedschap dan zoveel mogelijk achter op de werkplek. Trek direct nadat u door de ontsmettingsbak gelopen bent de persoonlijke beschermingsmiddelen in deze volgorde uit:
  • wegwerpoverall
  • veiligheidslaarzen
  • wegwerphandschoenen
  • P3-adembescherming 
   en stop deze in de daar voor bestemde afvalzak, behalve de laarzen. Als u weer terugkomt bij de werkplek trek dan nieuwe beschermende kleding aan.

Als het werk klaar is

 • Desinfecteer alle materialen die u meeneemt.
 • Desinfecteer bij het verlaten van het erf/terrein uw laarzen en veiligheidsbril in de ontsmettingsbak.
 • Trek de persoonlijke beschermingsmiddelen in deze volgorde uit:
  • wegwerpoverall
  • veiligheidslaarzen
  • veiligheidsbril
  • wegwerphandschoenen
  • P3-adembescherming
   en stop deze in de daar voor bestemde afvalzak, m.u.v. de laarzen en laat deze achter.
 • Was bij de auto uw handen en gezicht.

Welke desinfecteermiddelen u moet gebruiken, wordt afhankelijk van de dierziekte nader bepaald door het bevoegd gezag.
 

Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
8 juni 2011
Revisie informatie: 
1e revisie 04-11-2014, 2e revisie 15-11-2018