Maatregelen organisatie bij werken met een steiger

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: Fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen organisatie bij werken met een steiger

  • Geef alleen opdracht voor steigerbouw aan bedrijven die zich aantoonbaar conformeren aan de richtlijn steigers.
  • Bij gebruik van een bijzondere steiger moeten tekeningen, principeberekeningen en verificatie van het steigerontwerp aanwezig zijn. 
  • Laat steigers alleen bouwen door medewerkers die daarvoor opgeleid zijn. 
  • Zorg dat de steiger geschikt is voor de werkzaamheden. 
  • Zorg dat de steigers worden gekeurd.
  • Laat de steigers alleen keuren door medewerkers die hiervoor opgeleid en getraind zijn. 
  • Geef voorlichting en onderricht aan de gebruikers.
  • Laat alleen de steigerbouwfirma wijzigingen aanbrengen aan de steiger.
Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
3 november 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 24-06-2014, 2e revisie 10-04-2017