Risico: ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte

Risico: ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte (varkenpest, vogelgriep, Q-koorts e.d.)

Beschrijving: het oplopen van een besmetting in gebieden of op plaatsen die door de overheid als risicogebied zijn aangewezen.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel MedewerkerMaatregel Organisatie
Risico: ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte
Maatregelen medewerker tegen ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte
Maatregelen organisatie tegen ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte