Maatregelen organisatie bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten en/of eindsluitingen met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten

Risico: het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten en/of eindsluitingen met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten

Beschrijving: Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Algemeen:

  • U heeft een opleiding asbest en een uitleg op basis van deze werkinstructie gehad. Zo niet, dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren.
  • De eindsluiting van de huisaansluitkast mag niet worden geopend, tenzij hij als asbestvrij in het bronnenboek is opgenomen.
  • Deze werkinstructie is ook van toepassing op stijgleidingkasten.
  • Draag bij het openen van de huisaansluitkasten, de PBM’s als voorgeschreven in de veiligheidswerkinstructies (VWI’s) van de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI)

​Maatregelen organisatie bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten en/of eindsluitingen met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten

  • Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door daarvoor bevoegd personeel (zelfstandig schakelen).
  • Zorg dat de betreffende medewerkers een opleiding asbest gericht op de meterkast hebben gevolgd.
  • Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
  • Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen.
  • Zorg voor een (calamiteiten)proces die ervoor zorgt dat uitstekend koord uit de HAK kast deksel en/of uitstekend koord uit de eindsluiting gemeld en geregistreerd wordt en zo spoedig mogelijk gesaneerd of veilig gesteld wordt.
Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
4 februari 2019
randomness