Handelswijze medewerker na explosie of brand in een bedrijfsruimte

Risico: Gezondheidsschade bij het betreden van of aanwezig zijn in bedrijfsruimten tot enkele dagen na een explosie of brand

Beschrijving: Persoonlijk letsel door na explosie of brand achterblijvende schadelijke stoffen of stoffen welke, tot enkele dagen, na de explosie of brand nog vrijkomen.
 Indien na twee vrijgave metingen, met een tussenliggende periode van ca 24 uur, waarvan de ruimte minimaal 12 uur is afgesloten, geen schadelijke stoffen zijn vastgesteld mag ervan uitgegaan worden dat het betreden zonder vrijgave meting veilig is.

Opmerking: Bij het openen van schakelkasten en andere afgesloten installatiedelen moet men zich ervan bewust zijn, dat er nog schadelijke dampen/gassen vrij kunnen komen. Na inademing van rookgassen dient altijd een arts te worden geraadpleegd.

Handelswijze medewerker na explosie of brand in een bedrijfsruimte  

Voor u begint

 • Laat meten door een in- of externe deskundige!
 • Beoordeel de situatie zorgvuldig
   

Tijdens het werk

 • Draag de door de deskundige voorgeschreven PBM’s:
  • Veiligheidsschoeisel
  • Werkhandschoenen
  • Veiligheidskleding (huidcontact voorkomen) met capuchon
  • Halfgelaatsmasker ABEK-P3 filter
 • Eet, drink en rook niet tijdens de werkzaamheden.
 • Te volgen werkwijze:
  • Betreed de ruimte pas na vrijgave brandweer of een in- of externe deskundige als deze door meting heeft aangetoond dat er geen schadelijke stoffen meer aanwezig zijn of op basis van de meting passende maatregelen (PBM’s en ventilatie) mogelijk zijn.
  • Bij vrijgave brandweer navragen waar op gemeten is. Naast zuurstof en 10% LEL moet er bij elektrische bedrijfsruimten, voor het betreden zonder adembescherming, gemeten worden op:
   • Blauwzuurgas (HCN)
   • Zoutzuurgas (HCl)
   • Koolmonoxide (CO)
   • Ozon (O3)
   • Fluoriden                    

Als het werk klaar is

 • Was je handen.
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
12 maart 2020
randomness