Maatregelen medewerker bij werken met een rolsteiger (voorloopleuningen)

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving:  Letsel door vallen van hoogte.

Maatregelen medewerker bij werken met een rolsteiger

Definitie

Onder een rolsteiger verstaan we een vrijstaand, een halfvrijstaand of een tegen de gevelstaand, mobiele steiger. Rolsteigers zijn uitgerust met (zwenk)wielen en samengesteld uit geprefabriceerde onderdelen. Zij bevatten tussenvloeren en één of meerdere werkvloeren voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

Voor u begint

 • Tussen 2,5 meter en 8 meter stahoogte moet de rolsteiger worden opgebouwd en verplaatst door geïnstrueerde medewerkers of deskundigen.
 • Controleer of de onderdelen gekeurd en binnen de jaarlijkse keuringstermijn vallen.
 • Ga na of alle onderdelen van de rolsteiger aanwezig zijn, en van hetzelfde type zijn.
 • Controleer ter plekke of de onderdelen van de rolsteiger schoon en onbeschadigd zijn. Beschadigde of verkeerde onderdelen mag u niet gebruiken, en moeten uit roulatie worden genomen.
 • Controleer of er van een stevige, vlakke en draagkrachtige ondergrond sprake is voor de bouw en tijdens het gebruik/ verplaatsen van de rolsteiger.
 • De opbouw en gebruiksinstructie behorende bij het type rolsteiger moet op de werkplek aanwezig zijn.
 • Bouw en gebruik de rolsteiger volgens de bijbehorende handleiding.
 • Bouw rolsteigers hoger dan 2,5 meter met minimaal 2 personen op.
 • Lijn de rolsteiger verticaal uit, met een maximale scheefstand van 1% (1 cm per m).
 • Platform mag niet worden betreden voordat de heupleuningen zijn aangebracht.

 Omgevingsomstandigheden

 • Plaats eventueel signalering en/of wegafzettingen i.v.m. omgevingsrisico's
 • Rolsteiger niet gebruiken boven windkracht 6 en borgen tegen omwaaien.
 • Plaats geen windvangende elementen die de stabiliteit van de steiger kunnen beïnvloeden (zoals zeilen, schermen of netten).
 • Verankering noodzakelijk bij een buitenopstelling en een vloerhoogte > 8 meter.
 • Als met onveilige spanning wordt gewerkt (>50 Vac of >120Vdc), in een elektrische bedrijfsruimte of in de omgeving van spanning voerende delen controleer dan of deugdelijke aarding aanwezig en aangebracht is.                         

Tijdens het werk

 • Betreed de steiger alleen via de binnenzijde en sluit het luik.
 • Sluit eventuele vloerluiken.
 • Maak geen sprongen om afstanden te overbruggen.
 • Gebruik een rolsteiger niet als overbrugging tot andere constructies.
 • Sta niet op of klim niet langs schoren en leuningen.
 • Installeer geen noodladders of geïmproviseerde voorzieningen om de steiger te betreden.
 • Zet geen materiaal of gereedschap tegen de leuning.
 • Zorg voor een opgeruimde werkvloer.
 • Verplaats de rolsteiger altijd zonder personen of losse voorwerpen op de rolsteiger.
 • Verplaats de rolsteiger nooit met behulp van een mobiele telekraan, verreiker, heftruck of een andersoortige hijs- of hefwerktuig.
 • Belast de rolsteiger niet anders dan de instructie aangeeft, mede om kantelen te voorkomen.
 • Ga na of alle zwenkwielen op de rem staan.
 • Verhoog de rolsteiger niet met bijvoorbeeld ladders, kisten of andere hulpmiddelen
 • indien een rolsteiger hoger dan 8 meter is opgebouwd dienst deze alvorens te verplaatsen verlaagd te worden tot maximaal 8 meter.

Na het werk

 • Indien de rolsteiger niet direct gedemonteerd wordt of onbeheerd wordt achtergelaten, neem dan maatregelen om inklimmen door onbevoegden te voorkomen.
 • Laat geen onbeheerde spullen, materiaal achter op de rolsteiger.
 • Demonteer de rolsteiger conform de gebruikshandleiding van de leverancier.
 • Markeer eventuele defecte onderdelen.

 

Maatregel voor: 
Medewerker
Datum: 
12 maart 2020