Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan vervuild SF6 bij calamiteiten

Risico: Blootstelling aan vervuild SF6

Beschrijving: Vergiftiging, aantasting of beschadiging van de huid en ogen, ademnood door gebrek aan zuurstof en verstikking door een te hoge concentratie SF6.

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan vervuild SF6 bij calamiteiten

  • Zorg voor voorlichting en instructie over werken met SF6.
  • Zorg dat medewerkers die SF6 terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars (vanaf 1000 Volt wisselspanning), beschikken over een diploma SF6 gas in HS installaties. Voor informatie over het examen zie www.bepect.nl.
  • Zorg voor opslag voor afvoer van gevaarlijk afval.
  • Daar waar ontledingsproducten kunnen ontstaan, kan men zakjes met geactiveerd aluminium plaatsen. De zakjes kunnen gasvormige ontledingsproducten en water binden. De hoeveelheid ontledingsproducten wordt hiermee met 75-90% teruggebracht.
  • Maak gebruik van gekalibreerde meetapparatuur die voldoet aan NEN-EN-IEC 60480.
  • Zorg dat de meetapparatuur periodiek gecontroleerd en gekalibreerd wordt.
Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
17 november 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 06-05-2014, 2e revisie 15-11-2018
randomness