Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan vervuild SF6 bij calamiteiten

Risico: Blootstelling aan vervuild SF6

Beschrijving: Vergiftiging, aantasting of beschadiging van de huid en ogen, ademnood door gebrek aan zuurstof en verstikking door een te hoge concentratie SF6.

Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan vervuild SF6 bij calamiteiten

Voor u begint

 • Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
  • Wegwerpoverall
  • Rubber of neopreen handschoenen
  • Rubber of neopreen laarzen
  • Volgelaatsmasker met B2 P3 filter of een verseluchtkap.
 • Meet voor u de ruimte betreedt de SF6 concentratie. Als deze hoger is dan 1200 mg/m3  (200 ppm), mag u de ruimte niet betreden.
 • Ventileer de ruimte voor u die betreedt. Als mechanische ventilatie aanwezig is, zet deze dan aan.
 • Ontruim de locatie en stel veiligheidszones in.

Tijdens het werk

 • Meet continu de SF6 concentratie, deze moet lager zijn dan 1200 mg/m3  (200 ppm). Verlaat anders de ruimte.
 • Verwijder los stof met een stofzuiger met absoluutfilter op de uitblaaszijde.
 • Verwijder aanhangend stof met niet-rafelend droog materiaal.

Na het schoonmaken kunt u in het compartiment zonder de bovengenoemde persoonlijke beschermingsmiddelen verder werken. 

Als het werk klaar is

 • Maak de gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon met de stofzuiger of met niet rafelende droge doeken of een 10% soda oplossing.
 • Maak het stofzuigercompartiment schoon met een in 10% soda gedrenkte doek en plaats de filter en stofzak van de stofzuiger 24 uur lang in een 10% soda oplossing.
 • Voer het afval als gevaarlijk afval af.
 • Was na beëindiging of bij onderbreking van de werkzaamheden de handen en het gezicht met water en zeep.  
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
17 november 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 06-05-2014, 2e revisie 15-11-2018
randomness